อธิบายอุปกรณ์เครื่องวัดสายตาสำหรับการแพทย์

Feb 21, 2018

0
อธิบายอุปกรณ์เครื่องวัดสายตาสำหรับการแพทย์

อธิบายอุปกรณ์เครื่องวัดสายตาสำหรับการแพทย์

Posted in : Medical equipment on by : admin

การตรวจวัดสายตา เป็นการตรวจสอบความชัดเจนรวมทั้งรายละเอียดของสายตา ซึ่งในขั้นตอนการตรวจสอบจะให้ผู้ได้รับการตรวจ มองตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ต่างๆ จากระยะห่างตามกำหนด มีทั้งในระยะห่างใกล้และไกล นอกจากนี้การวัดสายตายังรวมไปถึง ความสามารถในการแบ่งแยกรูปทรงหรือรายละเอียดของสิ่งที่กำลังมองอยู่ โดยเป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น รวมไปถึง การมองเห็นสี และการทดสอบลานสายตาด้วย

อุปกรณ์เครื่องวัดสายตาสำหรับการแพทย์

  • Snellen chart หรือ แผ่นชาร์ทวัดการอ่าน ใช้การวัดในการมองเห็น โดยยึดหลักข้อสำคัญ คือ ขนาดของภาพซึ่งปรากฎอยู่บนจอตา และ ขึ้นอยู่กับขนาดของวัตถุ รวมทั้งระยะห่างจากลูกตา โดยได้มีผู้ประดิษฐ์แบบวัดสายตาขึ้นจากการอาศัยหลักการดังกล่าวขึ้นมา เป็นแผ่นป้ายที่ได้รับความนิยมใช้กันก็คือ แผ่นป้าย snellen chart นี่เองแผ่นป้ายนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวเลขขนาดต่างๆ
  • Near Chart แต่บางครั้งจะเรียกว่า reduced snellen charts แต่ส่วนใหญ่จะเรียกกันว่า Near cards มากกว่า ใช้วัดสายตาในระยะใกล้ คือ ให้ผู้รับการวัดสายตาถือแผ่น near cards อ่านในความห่าง14นิ้ว มักใช้วัดสายตาสำหรับผู้ที่เริ่มมีสายตายาวตามวัน คือมีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไป โดยการวัดสายตาใดๆ ก็ตามนั้น จำเป็นต้องตรวจวัดสายตาในเบื้องต้นก่อนทุกครั้ง เพราะฉะนั้นสำหรับการจัดเตรียมสถานที่วัดสายตา ต้องจัดให้มีระยะห่างระหว่างแผ่นป้ายกับผู้รับการตรวจวัด เป็นระยะห่าง 6 เมตร

Optical-sight-

ถ้าอ่านได้ค่า 20/20 ความว่าอย่างไร ?

  • 20 ตัวแรก คือ ระดับความสามารถของผู้รับการตรวจ อ่านตัวเลขหรือตัวอักษรในระดับมาตรฐานของ Snellen Chart ได้ครบถ้วนทุกตัว โดยให้อยู่ห่างจากแผ่นชาร์ท 20 ฟุต และตัวเลขนี้จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง จะเป็นตัวเลข 20 เสมอๆ
  • 20 ตัวหลัง คือ ระดับความสามารถที่คนปกติอ่านตามมาตรฐานของ Snellen Chart ได้ครบทุกตัว โดยให้อยู่ห่างจากแผ่นชาร์ทเป็นระยะ 20 ฟุต แต่ตัวเลขเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามสายตาของแต่ละคน ถ้าตัวเลขนี้ยิ่งมีจำนวนมากเท่าไร ก็แปลว่าระดับความสามารถในการมองเห็นของคนนั้นยิ่งไม่ดีตามค่าที่วัดได้

เครื่องวัดลานตา Tangent Screen หรือ Goldmann Field Exam

เครื่องตรวจวัดลานตา ใช้ตรวจลานสายตาเพื่อทดสอบจุดบอดของการมองเห็น โดยการฉายแสงเป็นจุดๆ ส่องไปยังตำแหน่ง ต่อจากนั้นเครื่องก็จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมภายในเครื่อง และแปลผลจากการตรวจออกมาได้อย่างแม่นยำ วินิจฉัยการเกิดต้อหินในระยะต่างๆ ได้

การวัดลานสายตาส่วนมากจะเป็นแบบเคลื่อนไหว โดยการฉายจุดแสงแล้วค่อยๆ เลื่อนเข้ามายังกลางลานตา จนกว่าจะเห็น เมื่อเห็นจุดแสงสว่างวาบบนจอสีขาวแล้ว จึงให้ผู้รับการตรวจกดปุ่มทันที