อธิบายอุปกรณ์เข็มฉีดยาสำหรับการแพทย์

Jan 20, 2018

0
อธิบายอุปกรณ์เข็มฉีดยาสำหรับการแพทย์

อธิบายอุปกรณ์เข็มฉีดยาสำหรับการแพทย์

Posted in : Medical equipment on by : admin

กระบอกฉีดยา

กระบอกฉีดยาสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ทำมาจากแก้ว หรือทำมาจากพลาสติก โดยใช้ครั้งเดียวทิ้ง

กระบอกฉีดยาที่นิยมใช้มีอยู่ทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่

กระบอกฉีดยาธรรมดา มีขนาด 2.5 , 10 , 20 , 50 มิลลิลิตรใช้สำหรับฉีดยาทั่วๆ ไป

กระบอกฉีดยาอินซูลิน ใช้สำหรับฉีดยาอินซูลิน ใช้หน่วยเป็นยูนิต ได้แก่ 40 , 80 , 100 ยูนิต และมีขนาด 1 มิลลิลิตร ยูนิตนั้นๆ เท่ากับความเข้มข้นของอินซูลิน ยกตัวอย่างเช่น แพทย์ต้องการฉีดยาให้คนไข้จำนวน 30 ยูนิต และพยาบาลใช้ขวดยาอินซูลินจำนวน 40 ยูนิต ส่วนกระบอกฉีดอินซูลินมีมาตรา 40 ยูนิต เพราะฉะนั้นนางพยาบาลจะต้องดูดยาเข้าไปในกระบอก 30 ยูนิตนั่นเอง

กระบอกฉีดยาทูเบอร์คูลิน ใช้สำหรับการทดสอบภูมิแพ้ มีมาตราวัดข้างกระบอกจำนวน 0 – 100 และ 1 – 16 มินิม มีขนาด 1 มิลลิลิตร

เข็มฉีดยา

กระบอกเข็มฉีดยาทุกชนิดนั้นจะประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

  • ส่วนปลาย ใช้ต่อกับหัวเข็มฉีดยา
  • ตัวกระบอกเข็มฉีดยา เป็นส่วนที่ทำมาจากแก้ว หรือพลาสติก ใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยมีมาตราบอกจำนวนยา
  • ลูกสูบ โดยลูกสูบจะสวมอยู่ในกระบอกเข็มฉีดยา ชิ้นส่วนของกระบอกเข็มฉีดยาซึ่งต้องรักษาอย่างดี ให้ปราศจากเชื้อนั้น ได้แก่ ส่วนปลายสุดและตัวลูกสูบ

การเลือกใช้กระบอกเข็มฉีดยาตามหลักการแพทย์นั้น ถ้าต้องการจัดเตรียมยาในปริมาณที่มีจำนวนน้อยกว่า 1 ม.ล. ให้ใช้กระบอกเข็มฉีดยาแบบอินซูลินหรือทูเบอร์คูลิน โดยทั้ง 2 กระบอกนี้ ใช้ในการฉีดยาอินซูลินรวมทั้งการทดสอบภูมิแพ้ตามลำดับ แต่สำหรับการเตรียมยาธรรมดาทั่วไป จะใช้กระบอกเข็มฉีดยาแบบธรรมดา และขนาดของกระบอกเข็มฉีดยาก็ขึ้นอยู่กับจำนวนยาที่ต้องการใช้ด้วย

หัวเข็มฉีดยา ก็มีทั้งแบบสเตนเลส หรือแบบพลาสติก ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

injection-needle

ส่วนประกอบของเข็มฉีดยา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

  • รอยบากปลายเข็ม
  • ตัวเข็ม เป็นส่วนที่ต่อจากตัวเข็ม
  • หัวเข็ม ใช้สวมติดกับปลายกระบอกฉีดยา

การเลือกใช้ขนาดความยาวของเข็ม

  • ความแหลมคม ซึ่งขึ้นอยู่กับรอยบากปลายเข็ม ยิ่งรอยบากมีเยอะมากเข็มจะยิ่งคม พอเข็มยิ่งคมก็จะทำให้เจ็บน้อยลง
  • ความยาวของเข็ม มีขนาดตั้งแต่ 3/8 – 5 นิ้ว ถ้าถามว่าต้องใช้ความยาวเข็มเท่าไหร่ต้องดูจากความลึกของตำแหน่งที่จะฉีด โดยมีความแตกต่างกันตามแต่ล่ะบุคคล เพราะขนาดของเนื้อเยื่อก็ความแตกต่างกันแล้ว รวมทั้งต้องดูจากวิถีการให้ยาอีกด้วย

เบอร์เข็ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางซึ่งก็มีขนาดทั้งเล็กและใหญ่ มีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่ 14 – 27