ประโยชน์ของเสื้อกาวน์แพทย์

Jun 24, 2018

0
ประโยชน์ของเสื้อกาวน์แพทย์

ประโยชน์ของเสื้อกาวน์แพทย์

Posted in : Medical equipment on by : admin

ในสมัยก่อนเสื้อกาวน์สั้น ได้ถูกคิดค้นเพื่อนำมาใช้ในงานของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งพวกเขาต้องทำงานในห้อง Lab เป็นการป้องกันไม่ให้สารเคมีอันตรายต่างๆกระเด็นมาสัมผัสกับร่างกาย โดยต่อมามันก็ได้กลายมาเป็นเครื่องแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์อันเห็นได้อย่างเด่นชัด ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นนักวิทยาศาสตร์ ในกาลต่อมาศาสตร์วิชาทางการแพทย์ก็ได้มีการนำเสื้อกาวน์มาปรับเปลี่ยน จนกลายมาเป็นเครื่องแบบ อันได้มาตรฐานสำหรับแพทย์ โดยผ้าสีขาวเป็นฝ่ายที่ถูกเลือกใช้ให้มาทำเป็นเสื้อกาวน์แพทย์ เนื่องจากสีขาวตามหลักสากลรวมทั้งตามความรู้สึกของผู้พบเห็น มันเป็นสัญลักษณ์อันแสดงให้เห็นถึงความสะอาด , บริสุทธิ์ , ปลอดภัย แต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่ใช่แพทย์ทุกสาขา ที่จะใส่เสื้อสั้น อย่างเช่น กุมารแพทย์หรือจิตแพทย์ของโรงพยาบาลบางแห่ง เลือกจะสวมเครื่องแบบชนิดอื่น เนื่องจากว่ามันจะส่งผลต่อจิตใจของผู้ป่วย ซึ่งเมื่อเห็นอาจจะเกิดความกังวล หรือไม่สบายใจ เกร็งต่อหน้าเครื่องแบบชนิดนี้ เสื้อกาวน์ที่ใช้กันอยู่ ณ ปัจจุบันมีทั้ง แบบยาว และแบบสั้น โดยมีเนื้อผ้าให้เลือกหลายชนิดโดยขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน เช่น ใช้งานในห้องLab ,  ห้องปฏิบัติการ , สถานพยาบาล , คลินิก , ร้านขายยา เป็นต้น

Coats-pic

ลักษณะการใช้งานของเสื้อกาวน์ และประโยชน์ทางการแพทย์

การสวมเสื้อกาวน์เป็นการสวมใส่เพื่อป้องกันผู้สวมใส่ ไม่ให้สัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรง รวมทั้ง เลือด สารคัดหลั่งของผู้ป่วย โดยเป็นการป้องกันการติดต่อของเชื้อโรคอีกวิธีหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม แพทย์รวมทั้งคนปฏิบัติงานที่ต้องสวมเสื้อเหล่านี้ เช่น เภสัชกรในคลินิก ไม่ควรสวมออกมาในที่สาธารณะ ควรใส่เฉพาะตอนอยู่ในห้องหรืออยู่ในสถานที่ซึ่งปฏิบัติงานเท่านั้น พอออกจากห้องหรือสถานที่ซึ่งปฏิบัติงานแล้ว ต้องถอดเสื้อออกเพื่อไม่ให้ เชื้อโรค รวมทั้งความสกปรกต่างๆ ที่เรามองไม่เห็นซึ่งติดอยู่กับเสื้อมีโอกาสแพร่กระจายออกไปสู่ภายนอก หรือแพร่กระจายไปยังสังคมหมู่มาก เป็นต้น

Coats-suild

การทำความสะอาดเสื้อกาวน์อย่างถูกวิธี

การทำความสะอาดเสื้อ ให้ซักด้วยน้ำยาชนิดพิเศษ บวกกับกรรมวิธีเฉพาะ โดยช่วยกำจัดได้ทั้งสารเคมี , เชื้อโรค รวมถึงสิ่งสกปรกต่างๆ ได้ สำหรับคนที่ไม่ได้ซักเอง ก็อาจจ้างร้านรับซักผ้าเสื้อประเภทนี้โดยเฉพาะ ส่วนถ้าเสื้อกาวน์ตัวนั้นมีร่องรอยของความสกปรก รวมทั้งมีรอยเปื้อนจำนวนมาก จำเป็นต้องทิ้งเสื้อกาวน์ตัวนั้นไป เพื่อสุขอนามัยที่ดีของทั้งผู้สวมใส่ และผู้ป่วย โดยทำมาจากผ้าซึ่งสามารถซักทำความสะอาด นำมาใส่ซ้ำได้แล้ว ก็ยังมีเสื้อกาวน์กระดาษแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอีกด้วย