Category : Medical equipment

    Home / Archive by category "Medical equipment" (Page 2)

Oct 23, 2018

0
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับใช้ที่บ้าน

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับใช้ที่บ้าน

Posted in : Medical equipment on by : admin

‘ความดันโลหิตสูง’ จัดเป็นโรคเรื้อรังซึ่งสามารถพบได้บ่อยที่สุดอีกโรคหนึ่งในประเทศไทย และเรื่องที่น่าเป็นห่วง คือ มีผู้ป่วยจำนวนมาก ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง กว่าจะรู้ก็จนกระทั่งเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคขึ้นมา เช่น โรคเส้นเลือดสมองแตก , ภาวะหัวใจขาดเลือด , ภาวะเส้นเลือดหัวใจโป่งพอง จวบจนไปถึงขั้นเสียชีวิต

Jun 24, 2018

0
ประโยชน์ของเสื้อกาวน์แพทย์

ประโยชน์ของเสื้อกาวน์แพทย์

Posted in : Medical equipment on by : admin

ในสมัยก่อนเสื้อกาวน์สั้น ได้ถูกคิดค้นเพื่อนำมาใช้ในงานของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งพวกเขาต้องทำงานในห้อง Lab เป็นการป้องกันไม่ให้สารเคมีอันตรายต่างๆกระเด็นมาสัมผัสกับร่างกาย โดยต่อมามันก็ได้กลายมาเป็นเครื่องแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์อันเห็นได้อย่างเด่นชัด ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นนักวิทยาศาสตร์ ในกาลต่อมาศาสตร์วิชาทางการแพทย์ก็ได้มีการนำเสื้อกาวน์มาปรับเปลี่ยน

May 15, 2018

0
น้ำเกลือที่ใช้ในทางการแพทย์ ณ ปัจจุบัน

น้ำเกลือที่ใช้ในทางการแพทย์ ณ ปัจจุบัน

Posted in : Medical equipment on by : admin

น้ำเกลือ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยของอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งได้รับความนิยมใช้กันมาอย่างเนิ่นนาน โดยลักษณะของน้ำเกลือประเภทนี้ จะมีความเค็มอย่างเจือจางผสมอยู่ และน้ำเกลือที่นำมาใช้การแพทย์เหล่านี้ ไม่ได้มานำจากการเอาน้ำไปผสมเกลือง่ายๆแค่นั้น หากแต่มีการผสมแร่ธาตุอันมีประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์เข้าไปด้วย