Author : All posts by admin

    Home / Articles posted by admin (Page 2)

Jun 24, 2018

0
ประโยชน์ของเสื้อกาวน์แพทย์

ประโยชน์ของเสื้อกาวน์แพทย์

Posted in : Medical equipment on by : admin

ในสมัยก่อนเสื้อกาวน์สั้น ได้ถูกคิดค้นเพื่อนำมาใช้ในงานของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งพวกเขาต้องทำงานในห้อง Lab เป็นการป้องกันไม่ให้สารเคมีอันตรายต่างๆกระเด็นมาสัมผัสกับร่างกาย โดยต่อมามันก็ได้กลายมาเป็นเครื่องแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์อันเห็นได้อย่างเด่นชัด ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นนักวิทยาศาสตร์ ในกาลต่อมาศาสตร์วิชาทางการแพทย์ก็ได้มีการนำเสื้อกาวน์มาปรับเปลี่ยน

May 15, 2018

0
น้ำเกลือที่ใช้ในทางการแพทย์ ณ ปัจจุบัน

น้ำเกลือที่ใช้ในทางการแพทย์ ณ ปัจจุบัน

Posted in : Medical equipment on by : admin

น้ำเกลือ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยของอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งได้รับความนิยมใช้กันมาอย่างเนิ่นนาน โดยลักษณะของน้ำเกลือประเภทนี้ จะมีความเค็มอย่างเจือจางผสมอยู่ และน้ำเกลือที่นำมาใช้การแพทย์เหล่านี้ ไม่ได้มานำจากการเอาน้ำไปผสมเกลือง่ายๆแค่นั้น หากแต่มีการผสมแร่ธาตุอันมีประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์เข้าไปด้วย

Apr 10, 2018

0
การแพทย์ยุคใหม่ตรวจเลือดด้วยกระดาษจิ๋ว

การแพทย์ยุคใหม่ตรวจเลือดด้วยกระดาษจิ๋ว

Posted in : Medical equipment on by : admin

ปัจจุบันนี้การตรวจหาเชื้อ HIV ยังสามารถดำเนินการได้อย่างจำกัด โดยดำเนินได้แค่ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลหรือคลินิกขนาดใหญ่เท่านั้น โดยเข้าถึงได้ยากสำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ห่างไกล ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ 2 นักวิจัยแห่งจุฬาฯ ได้คิดค้นอุปกรณ์เพื่อใช้ตรวจเลือดบนกระดาษจิ๋วขึ้นมา โดยสามารถวัดผล ได้ทั้งเบาหวาน กรุ๊ปเลือด เม็ดเลือด เป็นต้น โดยห้อง Lab กระดาษจิ๋วนี้มีข้อดีอันโดดเด่นมาก คือ ต้นทุนถูก ใช้งานง่าย รวมทั้งเข้าถึงในพื้นที่ห่างไกลได้ด้วย