Author : All posts by admin

    Home / Articles posted by admin

Jun 21, 2019

0
การเปิดร้านจำหน่ายเครื่องมือแพทย์มีขั้นตอนอย่างไร

การเปิดร้านจำหน่ายเครื่องมือแพทย์มีขั้นตอนอย่างไร

Posted in : Medical equipment on by : admin

เชื่อว่าหลายคนเวลานึกจะขายอะไรคงจะไม่เคยนึกถึงการขาย “เครื่องมือทางการแพทย์” เป็นอย่างแรกหรอกจริงไหม แต่ขอบอกไว้ก่อนว่ารายได้จากการขายเครื่องมือเหล่านี้ทำกำไรได้มหาศาลเลยทีเดียว เริ่มมีคนหันมาสนใจที่จะมาเป็นผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์กันมากยิ่งขึ้น ในสมัยก่อนการเปิดร้านแบบนี้จำเป็นต้องมีการขออนุญาติยุ่งยากหลากหลายขั้นตอน ทำให้คนส่วนใหญ่ถอดใจเป็นแถบเหลือไว้แค่เพียงความสนใจเท่านั้น ช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้มีการสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ๆ ในหลากหลายสาขารวมถึงในด้านการแพทย์ ได้เปิดโอกาสให้สามารถติดต่อขออนุญาติเป็นผู้จำหน่ายเครื่องมือแพทย์กับทางหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้โดยตรง ก่อนที่เราจะขายอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อนซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วย จึงจะเป็นจะต้องทำตามมาตฐานและขออนุญาตจากทาง อย. ดังนั้นแนะนำให้เตรียมความพร้อมในส่วนของความรู้เบื้องต้นก่อนทำการขออนุญาตใดๆ โดยเฉพาะในเรื่ององค์ความรู้ในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์จะต้องทราบข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับการขออนุญาตจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ การขอจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์ กับ การขออนุญาติขายเครื่องมือแพทย์ แต่ละประเภทจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป จึงจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจข้อกำหนดในแต่ละประเภทก่อนทุกครั้ง เมื่อเกิดความสงสัยสามารถถามกับทางเจ้าหน้าที่ของ อย. เพื่อขอคำปรึกษาได้ สำหรับแบบขออนุญาติทั้ง 2 ชนิดมีดังนี้ การขอจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์ จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี เป็นคนที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในประเทศไทย ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกประกาสเป็น ..

May 21, 2019

0
การเปิดร้านเครื่องมือแพทย์ควรรู้อะไรก่อนเป็นอันดับแรก

การเปิดร้านเครื่องมือแพทย์ควรรู้อะไรก่อนเป็นอันดับแรก

Posted in : Medical equipment on by : admin

การขายเครื่องมือแพทย์เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน เพราะเป็นเครื่องมือที่ต้องใช้ในการช่วยรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล เครื่องมือเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ตามมาตฐานที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือเรียกสั้นๆ ว่า อย. ดังนั้นมีข้อควรรู้มากมายสำหรับคนที่จะหันมาเป็นผู้ประกอบการในด้านนี้ วันนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลสาระสำคัญควรรู้เป็นอันดับแรกดังนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านกฎหมายเครื่องมือทางการแพทย์ การนำอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้ามาขายไม่ใช่เรื่องง่าย จะต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล รวมถึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นคำว่า “เครื่องมือแพทย์” หมายถึงเครื่องมือที่ใช้ในร่างกาย รวมถึง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังต้องรู้ในส่วนของข้อเรียบการ นำเข้า, ส่งออก, ผลิต และเป็นผู้ขาย กฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ประกอบการห้ามนำอุปกรณ์ปลอม เสียหาย ไม่ได้มาตฐานเข้ามาในราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังมีข้อกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกกิจการที่ต้องทำตามด้วย หากฝ่าฝืนจะถูกปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาท โดยผู้ที่จะเลิกกิจการต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า 30 วัน พร้อมกับส่งข้อมูลสินค้าที่เหลืออยู่กับใบอนุญาติคืนให้กับเจ้าหน้าที่ รู้จักกับใบอนุญาตที่ต้องยื่นขอกับ อย. การยื่นคำขออนุญาตจะแบ่งออกเป็น ..

Nov 16, 2018

0
ใบมีดผ่าตัดอุปกรณ์ที่สำคัญของแพทย์

ใบมีดผ่าตัดอุปกรณ์ที่สำคัญของแพทย์

Posted in : Medical equipment on by : admin

เครื่องมืออุปกรณ์ผ่าตัดทางด้านการแพทย์นั้น จัดว่าเป็นของมีความคมอันตรายอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ไม่ควรนำไปใช้ด้วยตนเอง เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้เหล่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการศึกษา และเรียนรู้มาจนเกิดความชำนาญ สำหรับคนไม่มีประสบการณ์การ ไม่ควรนำไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้มีความแหลมคมเป็นอย่างมาก