Author : All posts by admin

    Home / Articles posted by admin

Oct 23, 2019

0
‘iKnife’ มีดผ่าตัดอัจฉริยะล้ำสมัย

‘iKnife’ มีดผ่าตัดอัจฉริยะล้ำสมัย

Posted in : Medical equipment on by : admin

‘iKnife’ ไม่ได้เป็นเพียงมีดผ่าตัดธรรมดาๆ เท่านั้น หากแต่เป็นมีดที่มีความอัจฉริยะเป็นอย่างสูง เนื่องจากมีดเล่มนี้สามารถดมกลิ่นของเซลล์มะเร็งได้ ซึ่งประสิทธิภาพในระดับนี้จะช่วยทำให้ศัลยแพทย์ตัดชิ้นเนื้อร้ายออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ‘iKnife’ มีดผ่าตัดพร้อมเฉือนเซลล์มะเร็ง ถ้าศัลยแพทย์ตัดเนื้อร้ายทิ้งมากจนเกินไป

Aug 23, 2019

0
ปัจจุบันนี้เครื่องแพทย์ของปลอมเยอะหรือไม่

ปัจจุบันนี้เครื่องแพทย์ของปลอมเยอะหรือไม่

Posted in : Medical equipment on by : admin

หลายคนยังอาจเคยได้ยินเรื่องเครื่องตรวจระเบิดปลอมทางการทหารมากันบ้างแล้ว นับประสาอะไรกับเครื่องมือแพทย์ที่จะไม่มีของปลอมล่ะ เป็นเรื่องปกติไปแล้วในสังคมของเราที่จะมีของปลอมวางขายอยู่บนท้องตลาด แต่สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการตัดสินความเป็นตาย

Jul 29, 2019

0
เครื่องมือแพทย์ของแท้ควรดูจากอะไร

เครื่องมือแพทย์ของแท้ควรดูจากอะไร

Posted in : Medical equipment on by : admin

อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นเครื่องมือจำเป็นในโรงพยาบาลอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีความขาดแคลนเครื่องมือเหล่านี้ ทำให้โอกาสในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยนั้นลดน้อยลง ถามว่าทำไมถึงมีไม่เพียงพอนั่นก็เพราะงบประมาณส่วนใหญ่ของโรงบาลรัฐนั้นมีจำกัด ในขณะที่ผู้ป่วย