Welcome to the website Trilliumhealthcenter.org

Trilliumhealthcenter.org เว็บไซต์แนะนำอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีรายละเอียดพร้อมภาพประกอบ ซึ่งท่านจะได้ความรู้มากมายจากการอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา ล้วนแล้วเป็นอุปกรณ์ด้านการแพทย์ที่มีอยู่ทั่วไปและสามารถหาซื้อได้ง่ายแต่วิธีการใช้งานและรายละเอียดต่างๆ บางท่านอาจจะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเป็นสาเหตุที่เราสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมา

Advanced Technology

ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือการแพทย์ขั้นสูงจึงมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งานหลังจากมีการกระรันตีจากผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์สมัยใหม่

Medical experts

เราได้ศึกษาอย่างดีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อที่จะนำข้อเท็จจริงมาเสนอให้ศึกษาและเพิ่มความรู้ ส่วนใหญ่ล้วนเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้งาน

Availability

เนื้อหาของเราพร้อมให้ใช้งานและศึกษาล้วนแล้วเป็นสาระทั้งหมดที่ทางเราได้นำมาเผยแพร่ ด้วยประสบการณ์ของเราจะช่วยท่านได้แน่นอน

Recent Posts

May 21, 2019
0
การเปิดร้านเครื่องมือแพทย์ควรรู้อะไรก่อนเป็นอันดับแรก

การเปิดร้านเครื่องมือแพทย์ควรรู้อะไรก่อนเป็นอันดับแรก

admin

การขายเครื่องมือแพทย์เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน เพราะเป็นเครื่องมือที่ต้องใช้ในการช่วยรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล เครื่องมือเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ตามมาตฐานที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือเรียกสั้นๆ ว่า อย. ดังนั้นมีข้อควรรู้มากมายสำหรับคนที่จะหันมาเป็นผู้ประกอบการในด้านนี้ วันนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลสาระสำคัญควรรู้เป็นอันดับแรกดังนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านกฎหมายเครื่องมือทางการแพทย์ การนำอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้ามาขายไม่ใช่เรื่องง่าย จะต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล รวมถึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นคำว่า “เครื่องมือแพทย์” หมายถึงเครื่องมือที่ใช้ในร่างกาย รวมถึง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังต้องรู้ในส่วนของข้อเรียบการ นำเข้า, ส่งออก, ผลิต และเป็นผู้ขาย กฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ประกอบการห้ามนำอุปกรณ์ปลอม เสียหาย ไม่ได้มาตฐานเข้ามาในราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังมีข้อกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกกิจการที่ต้องทำตามด้วย หากฝ่าฝืนจะถูกปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาท โดยผู้ที่จะเลิกกิจการต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า 30 วัน พร้อมกับส่งข้อมูลสินค้าที่เหลืออยู่กับใบอนุญาติคืนให้กับเจ้าหน้าที่ รู้จักกับใบอนุญาตที่ต้องยื่นขอกับ อย. การยื่นคำขออนุญาตจะแบ่งออกเป็น ..

Nov 16, 2018
0
ใบมีดผ่าตัดอุปกรณ์ที่สำคัญของแพทย์

ใบมีดผ่าตัดอุปกรณ์ที่สำคัญของแพทย์

admin

เครื่องมืออุปกรณ์ผ่าตัดทางด้านการแพทย์นั้น จัดว่าเป็นของมีความคมอันตรายอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ไม่ควรนำไปใช้ด้วยตนเอง เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้เหล่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการศึกษา และเรียนรู้มาจนเกิดความชำนาญ สำหรับคนไม่มีประสบการณ์การ ไม่ควรนำไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้มีความแหลมคมเป็นอย่างมาก

Oct 23, 2018
0
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับใช้ที่บ้าน

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับใช้ที่บ้าน

admin

‘ความดันโลหิตสูง’ จัดเป็นโรคเรื้อรังซึ่งสามารถพบได้บ่อยที่สุดอีกโรคหนึ่งในประเทศไทย และเรื่องที่น่าเป็นห่วง คือ มีผู้ป่วยจำนวนมาก ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง กว่าจะรู้ก็จนกระทั่งเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคขึ้นมา เช่น โรคเส้นเลือดสมองแตก , ภาวะหัวใจขาดเลือด , ภาวะเส้นเลือดหัวใจโป่งพอง จวบจนไปถึงขั้นเสียชีวิต