Welcome to the website Trilliumhealthcenter.org

Trilliumhealthcenter.org เว็บไซต์แนะนำอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีรายละเอียดพร้อมภาพประกอบ ซึ่งท่านจะได้ความรู้มากมายจากการอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา ล้วนแล้วเป็นอุปกรณ์ด้านการแพทย์ที่มีอยู่ทั่วไปและสามารถหาซื้อได้ง่ายแต่วิธีการใช้งานและรายละเอียดต่างๆ บางท่านอาจจะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเป็นสาเหตุที่เราสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมา

Advanced Technology

ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือการแพทย์ขั้นสูงจึงมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งานหลังจากมีการกระรันตีจากผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์สมัยใหม่

Medical experts

เราได้ศึกษาอย่างดีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อที่จะนำข้อเท็จจริงมาเสนอให้ศึกษาและเพิ่มความรู้ ส่วนใหญ่ล้วนเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้งาน

Availability

เนื้อหาของเราพร้อมให้ใช้งานและศึกษาล้วนแล้วเป็นสาระทั้งหมดที่ทางเราได้นำมาเผยแพร่ ด้วยประสบการณ์ของเราจะช่วยท่านได้แน่นอน

Recent Posts

Nov 16, 2018
0
ใบมีดผ่าตัดอุปกรณ์ที่สำคัญของแพทย์

ใบมีดผ่าตัดอุปกรณ์ที่สำคัญของแพทย์

admin

เครื่องมืออุปกรณ์ผ่าตัดทางด้านการแพทย์นั้น จัดว่าเป็นของมีความคมอันตรายอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ไม่ควรนำไปใช้ด้วยตนเอง เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้เหล่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการศึกษา และเรียนรู้มาจนเกิดความชำนาญ สำหรับคนไม่มีประสบการณ์การ ไม่ควรนำไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้มีความแหลมคมเป็นอย่างมาก

Oct 23, 2018
0
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับใช้ที่บ้าน

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับใช้ที่บ้าน

admin

‘ความดันโลหิตสูง’ จัดเป็นโรคเรื้อรังซึ่งสามารถพบได้บ่อยที่สุดอีกโรคหนึ่งในประเทศไทย และเรื่องที่น่าเป็นห่วง คือ มีผู้ป่วยจำนวนมาก ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง กว่าจะรู้ก็จนกระทั่งเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคขึ้นมา เช่น โรคเส้นเลือดสมองแตก , ภาวะหัวใจขาดเลือด , ภาวะเส้นเลือดหัวใจโป่งพอง จวบจนไปถึงขั้นเสียชีวิต

Jun 24, 2018
0
ประโยชน์ของเสื้อกาวน์แพทย์

ประโยชน์ของเสื้อกาวน์แพทย์

admin

ในสมัยก่อนเสื้อกาวน์สั้น ได้ถูกคิดค้นเพื่อนำมาใช้ในงานของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งพวกเขาต้องทำงานในห้อง Lab เป็นการป้องกันไม่ให้สารเคมีอันตรายต่างๆกระเด็นมาสัมผัสกับร่างกาย โดยต่อมามันก็ได้กลายมาเป็นเครื่องแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์อันเห็นได้อย่างเด่นชัด ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นนักวิทยาศาสตร์ ในกาลต่อมาศาสตร์วิชาทางการแพทย์ก็ได้มีการนำเสื้อกาวน์มาปรับเปลี่ยน